česky  čs
english  en
Decentralizované systémy I. (2151133)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:DS1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je reakcí na nové výzvy vyplývající z: velmi dynamické situace v energetice v EU, rozvoje konceptu „prosumer“
v energetice, tlaku EU na vývoj technologií pro koncept Smart-grids, poptávky ESCO subjektů, potenciálu rozšiřování
elektromobility. Je členěn na dvě části I a II. Do části I jsou zahrnuty technologie a projektování:
a) Technologie:
• Přehled o stávajících technologiích – palivové zdroje: mikroturbína, Stirlingův motor, palivové články, pístové
motory, parní články, atp.
• Přehled o stávajících technologiích – nepalivové zdroje: fotovoltaika, fototermika, tepelná čerpadla, atp.
• Technologie, kde má ČVUT unikátní know-how: ORC, APC.
• Tepelné oběhy pro decentralizovanou energetiku – spalovací turbíny, malé parní, ORC, pístové motory, atp.
• Problematika kombinování tepelných cyklů a jejich potenciál pro decentralizovanou energetiku.
• Teoretické aspekty provozu technologií – ČVUT UCEEB.
b) Projektování:
• Potřeby tepla a elektřiny.
• Diagram trvání výkonu, volba výkonové skladby decentralizovaného zdroje.
• Návrh akumulace energie (teplo i elektřina).
• Technické aspekty provozu energetických zdrojů.
• Praktické aspekty provozu technologií – ČVUT UCEEB.
Vyučující
Ing. Jakub Maščuch Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jakub Maščuch Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jakub Maščuch Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Předmět je reakcí na nové výzvy vyplývající z: velmi dynamické situace v energetice v EU, rozvoje konceptu „prosumer“
v energetice, tlaku EU na vývoj technologií pro koncept Smart-grids, poptávky ESCO subjektů, potenciálu rozšiřování
elektromobility. Je členěn na dvě části I a II. Do části I jsou zahrnuty technologie a projektování:
a) Technologie:
• Přehled o stávajících technologiích – palivové zdroje: mikroturbína, Stirlingův motor, palivové články, pístové
motory, parní články, atp.
• Přehled o stávajících technologiích – nepalivové zdroje: fotovoltaika, fototermika, tepelná čerpadla, atp.
• Technologie, kde má ČVUT unikátní know-how: ORC, APC.
• Tepelné oběhy pro decentralizovanou energetiku – spalovací turbíny, malé parní, ORC, pístové motory, atp.
• Problematika kombinování tepelných cyklů a jejich potenciál pro decentralizovanou energetiku.
• Teoretické aspekty provozu technologií – ČVUT UCEEB.
b) Projektování:
• Potřeby tepla a elektřiny.
• Diagram trvání výkonu, volba výkonové skladby decentralizovaného zdroje.
• Návrh akumulace energie (teplo i elektřina).
• Technické aspekty provozu energetických zdrojů.
• Praktické aspekty provozu technologií – ČVUT UCEEB.
Literatura
Borbely, AM., Kreider, J.F.: Distributed Generation, CRC Press, 2001
Pehnt M., Cames M., Fischer C., Praetorius B., Schneider L., Schumacher K., Voß JP.: Micro cogeneration: towards decentralized energy systems. Springer Science & Business Media; 2006.
Yan, J. (Editor): Handbook of Clean Energy Systems, 6 Volume Set, ISBN: 978-1-118-38858-7, Wiley, June 2015 - Volume 4: Intelligent Energy Systems
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)