Chladící technika a tepelná čerpadla (2151154)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:CHTBSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Základy termodynamiky. Klasifikace oběhů. Jednostupňový parní oběh: základní zapojení, základní pochody. Přepočet
parametrů zařízení na jiné podmínky. Zlepšení parametrů Rankinova cyklu. Klasifikace vícestupňových oběhů, kaskádní
oběhy. Chladiva: klasifikace, značení, legislativa. Sorpční oběhy: klasifikace, základy termodynamiky vícesložkových
soustav, absorpční oběh LiBr-H20 - základní zapojení, základní pochody. Tepelná čerpadla: vytápění a příprava teplé
vody, zdroje tepla.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Miroslav Petrák Ph.D.
Letní 2019/2020
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.9.2020, 17:14 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)