česky  čs
english  en
Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel (2151158)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.09.2013
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Názvosloví v chladicí technice, tepelné diagramy a parní tabulky chladiv. Jednostupňový tepelný oběhy parní (kompresorový). Úvod do vícestupňových oběhů parních a oběhů absorpčních, proudových a plynových. Základní chladiva, jejich rozdělení, značení, vlastnosti a jejich vliv na životní prostředí. Úvod do tepelných čerpadel a jejich použití v otopném systému a v ohřevu teplé vody. Akumulace tepla, Zdroje nízkopotenciálního tepla a pohony tepelných čerpadel. Legislativa ČR a EU týkající se chladicích zařízení a tepelných čerpadel.
Vyučující
doc. Ing. Miroslav Petrák Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Miroslav Petrák Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Miroslav Petrák Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
? Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy. Jednostupňový oběh parní (kompresorový), základní zapojení.
? Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.
? Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem,
? Jednostupňový oběh parní s vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem
? Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky.
? Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.
? Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití..
? Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa EU a ČR ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.
? Tepelná čerpadla v otopném systému.
? Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody.
? Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla.
? Akumulace tepla. Pohony tepelných čerpadel.
? Průmyslová tepelná čerpadla
? Zkoušení a hodnocení tepelných čerpadel
Osnova cvičení
? Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy. Jednostupňový oběh parní (kompresorový), základní zapojení.
? Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.
? Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem,
? Jednostupňový oběh parní s vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem
? Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky.
? Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.
? Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití..
? Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa EU a ČR ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.
? Tepelná čerpadla v otopném systému.
? Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody.
? Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla.
? Akumulace tepla. Pohony tepelných čerpadel.
? Průmyslová tepelná čerpadla
? Zkoušení a hodnocení tepelných čerpadel
Literatura
1. Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, FS. 2004. ISBN 80?01?03126?8
2. Petrák J. a kol.: Chladivo R 134a. ČVUT v Praze, FS. 1993
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)