česky  čs
english  en
Chladicí technika a tepelná čerpadla (2151164)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:28.04.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Úvod do sorpčních oběhů, proudových a plynových. Hlavní části chladicích zařízení a jejich tepelně technické charakteristiky. Regulace přívodu chladiva do výparníku. Charakteristika chladicího zařízení jako energetického celku. Využívání odpadních tepel u chladicích zařízení a kompresorů. Tepelná čerpadla a jejich použití v otopném systému a v ohřevu teplé vody. Vliv vnějších podmínek na činnost tepelných čerpadel.
Teacher's
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Letní 2018/2019
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Letní 2017/2018
prof. Ing. Jiří Petrák CSc.
Zimní 2017/2018
Structure
? Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy. Jednostupňový oběh parní (kompresorový), základní zapojení.
? Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.
? Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem, vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem.
? Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky. Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.
? Oběhy dvoustupňové a kaskádní.
? Oběhy sorpční 1.čás.t
? Oběhy sorpční 2.část.
? Oběh proudový a plynový s konáním vnější práce. Vírová trubice. Chlazení termoelektrické.
? Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití.
? Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa EU a ČR ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.
? Tepelná čerpadla v otopném systému.
? Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody. Pohony tepelných čerpadel.
? Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla. Akumulace tepla.
Structure of tutorial
? Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy. Jednostupňový oběh parní (kompresorový), základní zapojení.
? Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.
? Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem, vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem.
? Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky. Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.
? Oběhy dvoustupňové a kaskádní.
? Oběhy sorpční 1.čás.t
? Oběhy sorpční 2.část.
? Oběh proudový a plynový s konáním vnější práce. Vírová trubice. Chlazení termoelektrické.
? Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití.
? Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa EU a ČR ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.
? Tepelná čerpadla v otopném systému.
? Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody. Pohony tepelných čerpadel.
? Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla. Akumulace tepla.
Literarture
? Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, FS. 2004. ISBN 80-01-03126-8
? Petrák J. a kol.: Chladivo R 134a. ČVUT v Praze, FS. 1993Při dostatku studentů připraví vyučující novou
publikaci
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)