česky  čs
english  en
Tepelné izolace (2151177)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Sdílení tepla v tepelně izolovaných stěnách a potrubí. Stanovení tlouštěk izolací z hledisek provozních, nebo z hlediska hospodárnosti. Vlhnutí tepelných izolací, šíření vlhkosti izolační hmotou, difúze vodních par. Tepelně izolační materiály. Provozní a laboratorní měření tepelných izolací.
Osnova
? Sdílení tepla vedením. Vlivy působící na hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Provozní tepelná vodivost.
? Vedení tepla jednoduchými a složenými stěnami. Průběhy teplot ve stěnách. Vztažná střední teplota stěny.
? Sdílení tepla radiací a prouděním.Přestup tepla. Celkový součinitel přestupu tepla
? Výpočet tepelných ztrát. Zjednodušený výpočet tepelných ztrát izolovaného potrubí. Dodatkové tep. ztráty.
? Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti. Ekvivalentní tloušťka. Izolační paradoxom.
? Hospodárná tloušťka tepelné izolace: - rovinné stěny a potrubí , kritika výpočtu
? Předizolované potrubí
? Provozní tloušťka izolace: - orosování povrchu stěn , změna teploty tekutin, Normativní hodnoty ?U?
? Vlhnutí tepelných izolací, procesy vlhnutí; hygroskopicita. Difuze vodních par hmotou.
? Analogie difuze a vedení tepla, kondenzace vlhkosti ve stěně, parotěsné vrstvy.
? Tepelně izolační materiály - přehled, rozdělení podle oblastí použití. Izolace vláknité, lehčené sklo, perlit, ...
? Lehčené plastické hmoty, lehčený kaučuk.. Izolace vakuové.
? . Měření v oboru tepelných izolací - přehled metod laboratorních a provozních
Osnova cvičení
? Sdílení tepla vedením. Vlivy působící na hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Provozní tepelná vodivost.
? Vedení tepla jednoduchými a složenými stěnami. Průběhy teplot ve stěnách. Vztažná střední teplota stěny.
? Sdílení tepla radiací a prouděním.Přestup tepla. Celkový součinitel přestupu tepla
? Výpočet tepelných ztrát. Zjednodušený výpočet tepelných ztrát izolovaného potrubí. Dodatkové tep. ztráty.
? Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti. Ekvivalentní tloušťka. Izolační paradoxom.
? Hospodárná tloušťka tepelné izolace: - rovinné stěny a potrubí , kritika výpočtu
? Předizolované potrubí
? Provozní tloušťka izolace: - orosování povrchu stěn , změna teploty tekutin, Normativní hodnoty ?U?
? Vlhnutí tepelných izolací, procesy vlhnutí; hygroskopicita. Difuze vodních par hmotou.
? Analogie difuze a vedení tepla, kondenzace vlhkosti ve stěně, parotěsné vrstvy.
? Tepelně izolační materiály - přehled, rozdělení podle oblastí použití. Izolace vláknité, lehčené sklo, perlit, ...
? Lehčené plastické hmoty, lehčený kaučuk.. Izolace vakuové.
? . Měření v oboru tepelných izolací - přehled metod laboratorních a provozních
Literatura
Prokop, J. Tepelné izolace, skripta Vydavatelství ČVUT v Praze
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)