česky  čs
english  en
Jaderné systémy I. (2151190)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:4P+0C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
P1. Jaderné systémy - primární okruh jaderné elektrárny – úvod
P2. Základní typy provozopvaných jaderných reaktorů (konstrukční řešení primárního okruhu)
P3. Perspektivní reaktorové systémy (konstrukční řešení primárního okruhu)
P4. Hlavní technologické celky I.O. jaderné elektrárny s PWR (konstr. řešení I. část):
    - tlakové nádoby JR
  - konstrukce horního bloku
P5. Hlavní technologické celky I.O. jaderné elektrárny (konstr. řešení - pokračování)
  - vnitřní části jaderných reaktorů
P6. Hlavní technologické celky primárního okruhu jaderné elektrárny (pokračování)
- palivové články jaderných reaktorů
P7. Hlavní technologické celky primárního okruhu jaderné elektrárny (pokračování)
  - pohony řídících tyčí jaderných reaktorů
P8. Hlavní technologické celky primárního okruhu jaderné elektrárny (pokračování)
- parogenerátory
- hlavní cirkulační čerpadla
  - hlavní cirkulační potrubí
P9. Hlavní technologické celky primárního okruhu jaderné elektrárny (pokračování)
- kompenzátor objemu
   - aktivní a pasivní havarijní systémy
- pomocné systémy
  - strojní vybavení šachty reaktoru
P10. Technologická měření na primárním okruhu jaderné elektrárny
P11. Odstavení jaderného reaktoru na výměnu paliva
P12. Spolehlivost jaderných reaktorů, Bezpečnost jaderných reaktorů   
P13. Servis zařízení primárního okruhu jaderné elektrárny
Vyučující
doc. Ing. Václav Dostál Ph.D.
Zimní 2022/2023
Osnova
P1. Jaderné systémy - primární okruh jaderné elektrárny – úvod
P2. Základní typy provozopvaných jaderných reaktorů (konstrukční řešení primárního okruhu)
P3. Perspektivní reaktorové systémy (konstrukční řešení primárního okruhu)
P4. Hlavní technologické celky I.O. jaderné elektrárny s PWR (konstr. řešení I. část):
    - tlakové nádoby JR
  - konstrukce horního bloku
P5. Hlavní technologické celky I.O. jaderné elektrárny (konstr. řešení - pokračování)
  - vnitřní části jaderných reaktorů
P6. Hlavní technologické celky primárního okruhu jaderné elektrárny (pokračování)
- palivové články jaderných reaktorů
P7. Hlavní technologické celky primárního okruhu jaderné elektrárny (pokračování)
  - pohony řídících tyčí jaderných reaktorů
P8. Hlavní technologické celky primárního okruhu jaderné elektrárny (pokračování)
- parogenerátory
- hlavní cirkulační čerpadla
  - hlavní cirkulační potrubí
P9. Hlavní technologické celky primárního okruhu jaderné elektrárny (pokračování)
- kompenzátor objemu
   - aktivní a pasivní havarijní systémy
- pomocné systémy
  - strojní vybavení šachty reaktoru
P10. Technologická měření na primárním okruhu jaderné elektrárny
P11. Odstavení jaderného reaktoru na výměnu paliva
P12. Spolehlivost jaderných reaktorů, Bezpečnost jaderných reaktorů   
P13. Servis zařízení primárního okruhu jaderné elektrárny
Literatura
Klik, Daliba, Jaderná energetika, Skriptum, Vydavatelství ČVUT, 1995
Knief, Nuclear Engineering, Taylor and Francis, 1992
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)