česky  čs
english  en
Technologie ochrany ovzduší (2152046)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:21.03.2018
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Legislativní rámec ochrany ovzduší, zákon o ochraně ovzduší, emisní limity, evropské směrnice LCP a MCP. Charakteristika hlavních znečišťujících látek. Mechanismy vzniku hlavních znečišťujících látek při termochemické konverzi paliva. Metody omezování vzniku znečišťujících látek a způsoby čištění odpadních plynů před vstupem do ovzduší.
Vyučující
Ing. Matěj Vodička
Letní 2019/2020
doc. Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)