Diplomový projekt (2153000)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:DPROSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+16C
Semestr:Kredity:16
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Diplomový projekt je závěrečná samostatná činnost studenta při řešení a zpracování diplomové práce. Projekt prověřuje
schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v problému, práce s technickými materiály a aplikace
nabytých teoretických znalostí studentů.
Osnova
Diplomový projekt je závěrečná samostatná činnost studenta při řešení a zpracování diplomové práce. Projekt prověřuje
schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v problému, práce s technickými materiály a aplikace
nabytých teoretických znalostí studentů.
Literatura
Dáno na základě doporučení učitele ve vztahu k danému tématu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 21:28 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)