česky  čs
english  en
Základy energetických přeměn (2153005)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:01.04.2011
Valid until: ??Range:1P+1C
Semestr:*Credits:1
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů se všemi základními druhy energií a jejich vzájemnými vztahy. Předmět také objasňuje přeměny jednotlivých energií mezi sebou včetně výhod a rizik těchto přeměn.
Teacher's
Ing. Zdeněk Funda Ph.D.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Zimní 2017/2018
Structure
1. Energie. Formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.
2. Spalování
3. Jaderné reakce: štěpení a syntéza.
4. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy.
5. Oběh Carnotův. Termická účinnost.
6. Přeměny v oběhu plynové turbíny a jejich účinnost.
7. Přeměny v oběhu s parní turbínou. Carnotisace oběhu.
8. Přeměna energie v turbinovém stupni.
9. Základní koncepce elektrárny a teplárny. Účinnost přeměn při kombinované výrobě.
10. Využití energie slunečního záření.
11. Využití energie vody.
12. Využitelnost nekonvenčních (alternativních) zdrojů energie.
13. Přímé přeměny energie.
Structure of tutorial
1. Energie. Formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.
2. Spalování
3. Jaderné reakce: štěpení a syntéza.
4. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy.
5. Oběh Carnotův. Termická účinnost.
6. Přeměny v oběhu plynové turbíny a jejich účinnost.
7. Přeměny v oběhu s parní turbínou. Carnotisace oběhu.
8. Přeměna energie v turbinovém stupni.
9. Základní koncepce elektrárny a teplárny. Účinnost přeměn při kombinované výrobě.
10. Využití energie slunečního záření.
11. Využití energie vody.
12. Využitelnost nekonvenčních (alternativních) zdrojů energie.
13. Přímé přeměny energie.
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)