česky  čs
english  en
CFD1 pro tepelnou techniku I. (2153007)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:CFD1Schválen:20.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní kurz CFD technik zaměřený na řešení jednoduchých problémů s užitím CFD kódu ANSYS Fluent. Výuka se zaměřuje na oblast tepelných procesů (modely turbulence, přenos tepla, jedno- a vícefázové proudění, míšení apod.).
Vyučující
Ing. Martin Barták Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Pavel Zácha Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)