česky  čs
english  en
Seminář z jaderné energetiky I. (2153011)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:28.04.2010
Platí do: ??Rozsah:0P+1C
Semestr:*Kredity:1
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Práce s odbornými texty. Analýza, zpracování a presentace daného úkolu. Studenti se seznamují s jadernou problematikou, v rámci presentací řešené téma vzájemně diskutují a připomínkují. Jako podklady slouží buď vědecké texty (sborníky konferencí o jaderné energetice nebo vědecké časopisy), nebo např. veřejně dostupné informace na webu (např. revize wiki-hesel zaměřených na jadernou tématiku).
Osnova
Práce s odbornými texty. Analýza, zpracování a presentace daného úkolu. Studenti se seznamují s jadernou problematikou, v rámci presentací řešené téma vzájemně diskutují a připomínkují. Jako podklady slouží buď vědecké texty (sborníky konferencí o jaderné energetice nebo vědecké časopisy), nebo např. veřejně dostupné informace na webu (např. revize wiki-hesel zaměřených na jadernou tématiku).
Literatura
Podklady cvičících
Sborníky konferencí
Veřejně přístupné informace z oboru na internetu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)