česky  čs
english  en
Ročníkový projekt I. (2153015)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:07.06.2002
Valid until: ??Range:0P+4C
Semestr:8Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Projekt je zaměřen na koncepční návrh specifického výměníku tepla (ohřívák vody, ohřívák vzduchu, parogenerátor, chlazení odluhu apod.). Návrh obsahuje analýzu úkolu, tepelnou bilanci výměníku, návrh geometrického uspořádání, určení tlakových ztrát, pevnostní výpočet a výkres sestavy.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)