česky  čs
english  en
Ročníkový projekt I. (2153023)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.02.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem je provést koncepční návrh specifického tepelného výměníku jaderně energetického zařízení (parogenerátor, mezivýměník, barbotážní nádrž, chlazení první stěny fúzního reaktoru apod.). Práce obsahuje analýzu úkolu, potřebné tepelné výpočty, tepelnou bilanci výměníku, návrh geometrického uspořádání, určení tlakových ztrát, pevnostní výpočet, případně konstrukční řešení výměníku, optimalizaci, nebo výkres sestavy.
Osnova
Cílem je provést koncepční návrh specifického tepelného výměníku jaderně energetického zařízení (parogenerátor, mezivýměník, barbotážní nádrž, chlazení první stěny fúzního reaktoru apod.). Práce obsahuje analýzu úkolu, potřebné tepelné výpočty, tepelnou bilanci výměníku, návrh geometrického uspořádání, určení tlakových ztrát, pevnostní výpočet, případně konstrukční řešení výměníku, optimalizaci, nebo výkres sestavy.
Literatura
Janeba B.: Výměníky tepla a potrubní sítě. ČVUT, 1998
Janeba B., Karták J.: Tepelné výpočty kotlů a parních generátorů. ČVUT, 1982
Sazima M.: Sdílení tepla. ČVUT, 1986
Sazima M.: Tabulky sdílení tepla. ČVUT 1986
Dvořák Z.: Sdílení tepla a výměníky, ČVUT, 1992
Černý V.: Spalovací zařízení a výměníky tepla. ČVUT, 1986
Strojnické tabulky
F. Romanelli, Fusion Electricity, A roadmap to the realization of fusion energy, EFDA, EU, 2012
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)