česky  čs
english  en
Ročníkový projekt II. (2153024)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.02.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Řešení specifického problému zaměřeného na téma zvolené diplomové práce. Obsahuje rešerši problematiky, samostatnou volbu metodiky, potřebné inženýrské výpočty a optimalizace. Zhodnocení dosažených výsledků.
Osnova
Literatura
Technické normy
Uživatelské příručky k software
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)