česky  čs
english  en
Ročníkový projekt III. (2153025)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Navazuje na předmět Ročníkový projekt II. Prohlubuje nebo rozšiřuje řešenou problematiku. Připravuje podklady pro diplomovou práci studenta.
Osnova
Navazuje na předmět Ročníkový projekt II. Prohlubuje nebo rozšiřuje řešenou problematiku. Připravuje podklady pro diplomovou práci studenta.
Literatura
Studijní podklady vychází ze zadání projektu. Projekty samotné jsou velmi specifické dle zadané diplomové práce, literatura je proto většinou definována přímo vedoucím diplomové práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)