česky  čs
english  en
Základy energetiky (2156001)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:10.11.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:3Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět ukazuje význam a uvádí do problémů energetiky v moderní společnosti. Seznamuje s klasickými a moderními technologiemi, jako jsou energetika na bázi fosilních a jaderných paliv i obnovitelných zdrojů, zvláště biomasy. Probírá vliv energetiky na životní prostředí i globální oteplování a čerpání neobnovitelných zdrojů surovin. Seznamuje s novými trendy vývoje jako je vodíková energetika, zplyňovací technologie a paroplynové cykly. Součástí cvičení jsou exkurze do významných elektráren a výzkumných ústavů.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)