česky  čs
english  en
Základy energetiky (2156001)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:10.11.1996
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:3Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět ukazuje význam a uvádí do problémů energetiky v moderní společnosti. Seznamuje s klasickými a moderními technologiemi, jako jsou energetika na bázi fosilních a jaderných paliv i obnovitelných zdrojů, zvláště biomasy. Probírá vliv energetiky na životní prostředí i globální oteplování a čerpání neobnovitelných zdrojů surovin. Seznamuje s novými trendy vývoje jako je vodíková energetika, zplyňovací technologie a paroplynové cykly. Součástí cvičení jsou exkurze do významných elektráren a výzkumných ústavů.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)