česky  čs
english  en
Základy energetických přeměn (2156017)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:4Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základy spalování. Parní a horkovodní kotle. Jaderné reakce. Jaderné reaktory. Tepelné turbíny. Základy tepelných oběhů. Výtopny, teplárny, elektrárny. Ekologie energetických přeměn. Alternativní zdroje energie. Návštěva teplárny.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)