česky  čs
english  en
Přeměny energie v energetických zařízeních (2156023)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.01.2013
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
Základy spalování. Parní a horkovodní kotle. Jaderné reakce. Jaderné reaktory. Tepelné turbíny. Základy tepelných oběhů. Výtopna, teplárna, elektrárna. Ekologie energetických přeměn. Způsoby využití alternativních zdrojů energie. Návštěva teplárny.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)