česky  čs
english  en
CATIA pro energetiku (2156025)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:CAESchválen:30.09.2013
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:Z,LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní seznámení s prací v prostředí Catia v6. Řešení modelů dílčích komponent (čerpadlo, výměník) energetických zařízení (elektráren, tepláren, výtopen). Tvorba soustav energetických zařízení z dílčích komponent (potrubní trasa regeneračního ohřevu napájecí vody). Návrh vybrané dílčí komponenty a její začlenění do soustavy energetického systému (např. hlavní napájecí čerpadlo v trase regeneračního ohřevu jaderné elektrárny). Využití vytvořených modelů v dalších výpočtových softwarech (Fluent, Comsol).
Osnova
- Úvod do prostředí Catia v6
- Operace s dokumenty Catia v6
- Vytváření mechanických částí
- Práce s Feature based modelingem
- Vytváření sestav a jejich animací
- Vytváření výkresové dokumentace
- Konkrétní konstrukční cvičení (potrubní trasy, tlakové nádoby, výměníky atd.)
Osnova cvičení
Lekce 1: Úvod do prostředí Catie v6
- Seznámení s prostředím Enovie, Seznámení s prostředím Catie v6., VPM Navigátor

Lekce 2: Operace s dokumenty Catia v6
- Import, export dat, Hledání dat v prostředí Catia, Práce ze soubory (odemykání/zamykání, změna vlastností souborů)

Lekce 3: Vytváření mechanických částí
- Tvorba PLM Objektů, Seznámení s Part designem, Tvorba náčrtů, Používání vazeb, Závislost rozměrů, tvorba ekvivalentních rozměrů,

Lekce 4: Práce s Feature based modelingem
- Základ práce s Base a Shelable features, Úpravy modelů pomocí lokálních modifikátorů

Lekce 5: Vytváření sestav a jejich animací
- Umisťování komponent do sestav, Vytváření vazeb mezi komponentami, Vytváření funkčního modelu, Animace Mechanismů

Lekce 6: Vytváření výkresové dokumentace
- Vkládání modelů do výkresů, Vytváření pohledů, Vytváření detailních pohledů a řezů, Práce s kótami

Lekce 7: Konkrétní konstrukční cvičení
- Tvorba konkrétních součástí, sestav (např.: Potrubní trasy, Tlakové nádoby, Výměníky tepla)

Lekce 8: Samostatná konstrukční činnost
- Práce v konstrukční skupině, Tvorba vybraných komponentů pod vedením školitelů (např.: Hlavní cirkulační čerpadlo, Tlaková nádoba, Parní generátor, Kompenzátor objemu)
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)