česky  čs
english  en
CFD pro tepelnou techniku II (2156026)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:CFD2Schválen:27.01.2015
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozšiřující kurz CFD zaměřený na praktické řešení problémů s užitím CFD kódů softwaru ANSYS.
Osnova
Úvod do prostředí WorkBench a preprocesorů SpaceClaim a ICEM. CFD - základní rovnice zachování, diskretizace, řešiče, konvergence, relaxace. Popis laminárního a turbulentního proudění, používané modely. Úvod do postprocesingu (CFD-post). Zkušenosti z výpočetního procesu.
Osnova cvičení
Praktické aplikace modelování a simulací z oblasti tepelné techniky s využitím preprocesorů SpaceClaim a ICEM, CFD programu ANSYS Fluent a postprocesoru CFD-post.
Literatura
ANSYS Fluent Tutorial Guide. Release 15.0. ANSYS, Inc. November 2013 (resp. novější)
ANSYS Fluent User's Guide. Release 15.0. ANSYS, Inc. November 2013 (resp. novější)
ANSYS Fluent Theory Guide. Release 15.0. ANSYS, Inc. November 2013 (resp. novější)
Workbench User's Guide. Release 14.5. ANSYS, Inc. October 2012
Tutoriály k preprocessoru SpaceClaim a ICEM (součást instalace balíčku ANSYS)
Bakker, A.: Applied Computational Fluid Dynamics, Lectures; 2008. [Citace: 24. 2. 2013] http://www.bakker.org/dartmouth06/engs150/
Kozubková, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 142 s.
Požadavky
Základní znalosti z mechaniky tekutin a přenosu tepla. Základní schopnosti práce s CFD programy v rozsahu předmětu "CFD pro tepelnou techniku I".
Klíčová slova
CFD Space Claim ICEM CFD-Post ANSYS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)