česky  čs
english  en
Meziuniverzitní energetický seminář (2156027)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:MESApproved:27.01.2015
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Structure
Úvodní informace o průběhu předmětu
Přednáška 1 ? Úvod, typy zdrojů a jejich využití
Přednáška 2 ? Základní tepelné oběhy v energetice
Přednáška 3 ? Kotle a výměníky
Přednáška 4 ? Turbíny
Přednáška 5 ? Obnovitelné zdroje energie I
Přednáška 6 ? Obnovitelné zdroje energie II
Přednáška 7 ? Jaderné elektrárny
Přednáška 8 ? Jaderné reaktory ? bezpečnost, řízení
Přednáška 9 ? Vliv energetických zdrojů na elektrizační síť
Přednáška 10 ? Ekonomie energetických zařízení
Přednáška 11 ? Řízení a automatizace energetických zařízení
Přednáška 12 ? Závěrečné shrnutí, volná přednáška, prezentace studentů
Structure of tutorial
Literarture
materiály lektorů
Requirements
žádné konkrétní
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)