česky  čs
english  en
Laboratorní práce v energetice (2156028)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:LPESchválen:27.01.2015
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Několikadenní/týdenní seminář zaměřený na reálné experimentální úlohy z oblasti energetiky a elektroenergetiky zaštiťované ústavy a katedrami energetiky na FS ČVUT v Praze, FSI VUT Brno, FS a FEI VŠB-TU Ostrava, vybranými katedrami FJFI ČVUT v Praze a oddělením CV Řež pod záštitou Středoevropského energetického institutu. Studenti si vyzkouší laboratorních úlohy z vybraných oblastí energetiky a elektroenergetiky (např. rozbor paliva, stanovení fluidačních charakteristik různých materiálů, výkon, účinnost a tepelné ztráty malého kotle, CCS technologie, měření charakteristik vybraných energetických zařízení (výzkumný reaktor, výměník tepla, kompresor, tepelné čerpadlo) a elektro zařízení (generátor, fázování zařízení, automatizace a řízení, návrhy systémů atd.). Dále se studenti seznámí se základními postupy pro měření hlavním veličin v energetice (průtoků, teploty, výhřevnosti atd.). Všechny laboratorní úlohy, jež studenti absolvují, vycházejí z reálných aplikací používaných v reálné oblasti energetiky a elektroenergetiky. Laboratorní úlohy budou probíhat na vybraných laboratorních pracovištích.
Osnova
není
Osnova cvičení
Laboratorní úloha 1 ? 3 ? FS ČVUT v Praze
Laboratorní úloha 4 ? 6 ? FJFI ČVUT v Praze
Laboratorní úloha 7-9 ? FSI VUT Brno
Laboratorní úloha 10 ? 15 ? FS a FEI VŠB ? TU Ostrava
Laboratorní úloha 16 ? 17 ? CV Řež

Laboratorní úlohy 4-6 a 16-17 budou zaměřeny na laboratorní úlohy využívané v jaderné energetice (měření na výzkumných reaktorech, měření záření a jejich eliminace atd.)
Laboratorní úlohy 1-3, 7-9 a 10-12 budou zaměřeny na oblast klasické energetiky, obnovitelných zdrojů energie a řízení parametrů (např. rozbor paliva, účinnost kotle, měření charakteristik zařízení ? kotle, řízení hladiny v parogenerátoru atd.)
Laboratorní úlohy 13-15 budou zaměřeny na oblast elektroenergetiky (např. charakteristiky generátoru, sítí, solárních kolektorů atd.)
Literatura
příprava k úlohám
Požadavky
základní znalosti z oblasti energetiky, měřících metod a laboratorních úloh ? doporučeno pro studenty magisterského studijního programu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)