Ventilátory (2162103)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení ventilátorů, Eulerova rovnice pro ventilátory. ventilátorová podobnostní čísla. Optimální parametry ventilátorů, ztráty a účinnosti.Radiální ventilátory, aerodynamika radiálních ventilátorů, tlaková charakteristika. Diametrální ventilátor. Axiální ventilátory, lopatkové mříže. teorie křídla. Difuzory axiálních ventilátorů. Regulace ventilátorů.Ventilátory v praxi.
Osnova
Rozdělení ventilátorů, Eulerova rovnice pro ventilátory. ventilátorová podobnostní čísla. Optimální parametry ventilátorů, ztráty a účinnosti.Radiální ventilátory, aerodynamika radiálních ventilátorů, tlaková charakteristika. Diametrální ventilátor. Axiální ventilátory, lopatkové mříže. teorie křídla. Difuzory axiálních ventilátorů. Regulace ventilátorů.Ventilátory v praxi.
Osnova cvičení
Základní veličiny a pojmy z oblasti ventilátorů
Praktická ukázka návrhu ventilátoru formou řešení příkladů se zaměřením na:
Návrh nízkotlakého radiálního ventilátoru s dopředu zahnutými lopatkami
Návrh radiálního ventilátoru s dozadu zahnutými lopatkami
Návrh axiálního ventilátoru
Literatura
Nový R.: Ventilátory, nakladatelství ČVUT Praha, 2009
Požadavky
Rozdělení ventilátorů, Eulerova rovnice pro ventilátory. ventilátorová podobnostní čísla. Optimální parametry ventilátorů, ztráty a účinnosti.Radiální ventilátory, aerodynamika radiálních ventilátorů, tlaková charakteristika. Diametrální ventilátor. Axiální ventilátory, lopatkové mříže. teorie křídla. Difuzory axiálních ventilátorů. Regulace ventilátorů.Ventilátory v praxi.
Klíčová slova
Ventilátory
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 13.6.2024, 1:07 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)