česky  čs
english  en
Experimentální metody II. (2162702)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:EXM II.Schválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+4L
Semestr:2Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozvinutí znalostí a dovedností z experimentální techniky v oboru technika prostředí
Vyučující
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2019/2020
Osnova
Aplikace znalostí a dovedností z experimentální techniky a metodiky měření veličin vyskytujících se v oboru technika prostředí na komplexní měřicí úlohy. Při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních za souběžného měření širokého spektra veličin je osvojována aplikace elektroniky a výpočetní techniky v měřicím procesu.
Osnova cvičení
Aplikace znalostí a dovedností z experimentální techniky a metodiky měření veličin vyskytujících se v oboru technika prostředí na komplexní měřicí úlohy. Při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních za souběžného měření širokého spektra veličin je osvojována aplikace elektroniky a výpočetní techniky v měřicím procesu.
Literatura
Matuška, T. Experimentální metody v technice prostředí. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2005. 200 s. ISBN 80-01-03291- 4.
Požadavky
Znalost základních měřicích technik
Klíčová slova
Měření, experimentální technika, technika prostředí, vytápění, větrání, klimatizace, hluk, ochrana ovzduší
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)