Projekt I. (2163014)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:PRO1Schválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Návrh, dimenzování a konstrukční řešení základních prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení, zařízení pro odlučování a pneumatickou dopravu a zařízení soustav s obnovitelnými zdroji energie.
Osnova
Návrh, dimenzování a konstrukční řešení základních prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení, zařízení pro odlučování a pneumatickou dopravu a zařízení soustav s obnovitelnými zdroji energie.
Osnova cvičení
Návrh, dimenzování a konstrukční řešení základních prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení, zařízení pro odlučování a pneumatickou dopravu a zařízení soustav s obnovitelnými zdroji energie.
Literatura
• Walkenbach, J. Microsoft Excel 2000 a 2002 Programování ve VBA. Computer-press. 2001.
• Autodesk Revit. Software pro BIM. 2017
Požadavky
Návrh, dimenzování a konstrukční řešení základních prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení, zařízení pro odlučování a pneumatickou dopravu a zařízení soustav s obnovitelnými zdroji energie.
Klíčová slova
Vytápění, vzduchotechnika, ochrana ovzduší, obnovitelné zdroje energie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.6.2024, 20:29 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)