Chladicí technika (2171039)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:11.01.2010
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:8Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Tepelné oběhy jednostupňové, vícestupňové a kaskádní používané v průmyslové energetice. Chladiva a teplonosné látky používané v průmyslovém chlazení, jejich rozdělení, značení a vlastnosti. Vliv těchto látek na životní prostředí. Základní komponenty chladicích zařízení (kompresory, kondenzátory a výparníky), jejich konstrukce a provozní vlastnosti. Regulace přívodu chladiva do výparníku. Odvzdušňování, odolejování a vysoušení chladicích zařízení.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.7.2024, 12:00 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)