česky  čs
english  en
Projektování chladicích zařízení (2171070)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:10Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Metodika projektování. Určení potřeby chladu a typu chladicího zařízení. Chladicí zařízení s a bez akumulace chladu. Hlavní části chladicích zařízení a jejich tepelně technické charakteristiky. Řešení kondenzační strany chladicího zařízení. Charakteristika chladicího zařízení jako energetického celku. Vliv vnějších podmínek na činnost chladicího zařízení.. Ekonomika výstavby a provozu chladicích zařízení. Legislativa a normy týkající se výstavby a provozu zařízení.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)