česky  čs
english  en
Stlačování a doprava plynů (2171702)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:19.05.2008
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Teorie stlačování. Konstrukce, výpočty a regulace výkonnosti kompresorů, provoz s
různými plyny. Chladivové kompresory. Technika stlačeného vzduchu. Ekonomické a ekologické problémy při
výrobě a rozvodu stlačeného vzduchu.
Structure
Literarture
Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999
Liška A.,Novák P: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, příručka vyd.ČVUT, Praha 1999
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)