česky  čs
english  en
Vybrané statě z objemových kompresorů (2172032)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:24.04.2009
Valid until: ??Range:2+1
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Vybrané partie energetického a objemového výpočtu objemových kompresorů. Vybrané způsoby regulace výkonnosti. Zvláštnosti výpočtu a vybrané problémy provozu chladivových kompresorů, měření jejich chladicího výkonu. Jistící a rozběhové prvky hermetických kompresorů. Stlačování reálných plynů.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999
Přednášky, cvičení
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)