Vybrané statě z objemových kompresorů (2172032)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:24.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Vybrané partie energetického a objemového výpočtu objemových kompresorů. Vybrané způsoby regulace výkonnosti. Zvláštnosti výpočtu a vybrané problémy provozu chladivových kompresorů, měření jejich chladicího výkonu. Jistící a rozběhové prvky hermetických kompresorů. Stlačování reálných plynů.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999
Přednášky, cvičení
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 10.7.2020, 18:50 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)