Vybrané statě z objemových kompresorů (2172032)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:24.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Vybrané partie energetického a objemového výpočtu objemových kompresorů. Vybrané způsoby regulace výkonnosti. Zvláštnosti výpočtu a vybrané problémy provozu chladivových kompresorů, měření jejich chladicího výkonu. Jistící a rozběhové prvky hermetických kompresorů. Stlačování reálných plynů.
Osnova
Literatura
Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999
Přednášky, cvičení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 10:30 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)