česky  čs
english  en
Projektování a provoz výroben (2181013)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:10Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Charakteristika průmyslově - produkčních technologií. Reprodukční cyklus výrobních systémů a jeho vztah k makroekonomickým kategoriím. Hodnocení hospodaření podniku (produktivita, efektivita, cashflow). Řešení technologického výrobního procesu a předprojektová dokumentace. Projektová činnost (dispoziční řešení, projektová dokumentace, principy bezpečnostní, ekologické, předcházení škodám). Postup při výstavbě investičních celků. Údržba.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)