česky  čs
english  en
Průmyslová chemie (2181014)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:10Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Termodynamické základy průmyslových výrob. Výroba základních anorganických látek. Výroba základních organických látek. Zpracování ropy a petrochemie. Průmyslová elektrochemie. Základní procesy při zpracování silikátů. Sklo, keramika, stavební hmoty. Základy výrob technicky důležitých plastických hmot. Tenzidy. Celulóza a papír.
Structure
1. Termodynamické základy průmyslových výrob.
2. Základní anorganické sloučeniny
3. Elektrochemie.
4. Základní organické sloučeniny.
5. Zpracování ropy
6. Petrochemie
7. Plasty a pryže.
8. Tenzidy.
9. Keramika a biokeramika.
10. Sklo
11. Stavební hmoty a žárovzdorné materiály.
12. Celulóza a papír.
13. Biotechnologie.
Structure of tutorial
1. Výpočtové cvičení - kyselina sírová I
2. Výpočtové cvičení - kyselina sírová II
3. Výpočtové cvičení - kyselina dusičná I
4. Výpočtové cvičení - kyselina dusičná II
5. Výpočtové cvičení - amoniak.
6. Výpočtové cvičení - syntézní plyn.
7. Výpočtové cvičení - parní reforming.
8. Výpočtové cvičení - elektrochemie.
9. Výpočtové cvičení - petrochemie.
10. Výpočtové cvičení - destilace
11. Laboratorní cvičení.
12. Výpočtové cvičení - výroba celulózy.
13. Prezentace, zápočet.
Literarture
Dufek M. : Průmyslová chemie. ČVUT
Weissermel K., Arpe H.J.: Průmyslová organická chemie. SNTL Praha, 1984
Büchner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie. SNTL Praha, 1991
Austin: Shreve´s chemical process industries. McGrawHill
Requirements
Vypracování a odevzdání úloh.

Keywords
průmyslová chemie anorganická technologie organická technologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)