česky  čs
english  en
Tepelné pochody (2181017)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:4P+2C
Semestr:8Kredity:7
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní procesy, zařízení a oběhy energetických přeměn v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu. Energetické bilancování. Spalování fosilních paliv a odpadů. Mírné a hluboké chlazení. Zkapalňování a dělení plynů. Chlazení a mražení potravin. Tepelná čerpadla. Speciální případy přenosu tepla. Teorie a konstrukce výměníků tepla. Rekuperátory a regenerátory. Rotační a tenkovrstvé výměníky tepla. Zanášení a čištění teplosměnných ploch. Odpařování a zahušťování. Odpařovací stanice. Sušení a sušicí aparáty. Kontaktní, konvektivní a rozprašovací sušárny. Zvláštní typy sušících zařízení, sublimační sušení a lyofilizace. Pece. Akumulace energie.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)