česky  čs
english  en
Difuzně separační pochody (2181039)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:4P+2C
Semestr:8Kredity:7
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozšíření znalostí z přenosu hmoty a fyzikální chemie v aplikacích na difúzně separační procesy. Teorie, výpočty a základy návrhu destilačních, absorpčních, extrakčních, adsorpčních a membránových zařízení. Principy sestavování difúzně separačních zařízení do linek. Využití procesů pro získávání surovin i pro čistění plynů a kapalin. Principy výběru separačních metod. Demonstrace na příkladech řešených klasicky i s využitím počítače.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)