Projektování s podporou počítače (2181071)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Manažerství projektu. Metodika projektování s podporou počítače. Flowsheeting. Bilancování procesních linek,unikátní metodika bilancování v programu EXCEL, struktura komplexního projektového programu PRO II (SimSci - USA) a jeho využití. Osvojení práce s programem a samostatné vyřešení výrobní linky. Optimalizace provozních parametrů linky, cenové inženýrství, výběr optimálních typů zařízení, stanovení jejich ceny a hodnoty celé výrobní linky.
Structure
1 Process design (PD) accuracy, PD steps.
2 Pitra: Project management-invited lecture.
3 Project conception and definition.
Documentation needed for building application.
4 Flow-sheeting techniques, equipment and streams numbering and symbols used, equipment data sheets
5 Mass and enthalpy (M&E] balances principles and techniques-simulation programs.
6 Mass balances in EXCEL.
7 Mass balances in EXCEL.
8 M&E Balances in EXCEL.
9 M&E Balances in EXCEL-special cases.
10 PRO II software, demonstration case.
11 Roušar: Project management and project implementation.
12 Project implementation, production, maintenance, hazard.
13 Process design optimization.
14 Capital cost estimation
Manufacturing cost estimation
Investment and operation cost structure.
Structure of tutorial
1 Information sources.
2 Narrowing project possibilities.
3 Distribution of home-works, EXCEL physical properties data and EXCEL special operations.
4 Flow-sheeting in AUTOCAD, Smart Draw and EXCEL.
5 Case1: Manufacture of soda-bicarbonate.
6 Case1: Manufacture of soda-bicarbonate.
7 Case 2: Heating of a residential house.
8 Case 2: Heating of a residential house.
9 Case 3: Manufacture of reduced iron.
10 PRO II- Case 1 and 2
11 PRO II- Case 3-4
12 PRO II- Case 5
13 Case 1: Optimization of reactor design.
14 Estimation of equipment prize-inflation, size, material, risk effects Structure of costs for built in heat exchanger.
Literarture
1. University Samba server
start-run\\fsh>studium>U12118>Ditl>PPP>Czech
Ditl>PPP- Czech or English version of the course:
P.Ditl and J.Skřivánek:Flowsheeting
a Microsoft EXCEL- lectures-new concept, solved cases in EXCEL,
PRO II Manual (in Czech)- (for English version contact secretary) Invited lectures (power point): Prof. Pitra and
Ass. Prof. I. Roušar
2. Gael D. Ulrich: A guide to chemical engineering process and economics, John Wiley & Sons, 1984
3. Max S. Peters, Klaus D. Timmerhaus: Plant design and economics for chemical engineers,
McGraw Hill, 2003, www.esnips.com
4. Harry Silla: CHEMICAL PROCESS ENGINEERING Design and Economics, MARCEL DEKKER, INC. NEW YORK - BASEL, 2003, www.esnips.com
5. Pavel Ditl and Jaroslav Skřivánek: www.ditl.cz : Flowsheeting a Microsoft EXCEL
Requirements
Řešení soustav rovnic.
Základy EXCELu.
Základy technické termodynamiky.
Předměty o konstrukci základních prvků linek(čerpadla, kompresory, tepelné výměníky, atd...)
Keywords
projektovaní, hmotové a entalpicke bilance, PRO II, optimalizace, simulace, ekonomika projektu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 21.7.2024, 15:30 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)