Hygienicky náročné provozy (2181094)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:10Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Hygienické projekty výrobních zařízení a závodů. Rizika znehodnocení nebo ztrát produkce. Bariérové principy ochrany. Čistý povrch a čisté prostory. Aseptická výroba a balení. Principy sanitace - zařízení a systémy, jejich výpočet, konstrukce, projekt a řízení. Požadavky na konstrukci prvků strojních zařízení. Hluk a vibrace - snižování a ochrana proti nim.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 24.7.2024, 8:52 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)