česky  čs
english  en
Výrobní linky potravinářské (2181098)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:10Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Stav potravinářského průmyslu doma a v zahraničí. Metodika navrhování výrobní linky, komplexní řešení linek v návaznosti na ostatní provozy, odpady, energetika, životní prostředí. Praktické poznatky z navrhování a provozu výrobní linky. Výrobní linky oborů pivo, cukr, mléko, pekárny, lihovary, maso, mrazírny, tuky, detergenty, speciální výrobky. Návštěva jednotlivých provozů.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)