česky  čs
english  en
Difúzně separační procesy (2181127)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět difúzně separační zařízení (dale jen DSP) seznamuje s procesy a zařízeními, kde dochází k dělění směsí kapalin a plynů na základě principů fyzikálně chemických rovnováh, či mechanismů přenosu hmoty. Užívají se ke koncentraci produktů ze zředěných roztoků nebo naopak se užívají k čištění plynných a kapalných směsí separací nežádoucích složek.
Vyučující
prof. Ing. Pavel Ditl DrSc.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Pavel Ditl DrSc.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Pavel Ditl DrSc.
Zimní 2017/2018
prof. Ing. Pavel Ditl DrSc.
Zimní 2016/2017
Osnova
1. Rozdělení a principy DSP
2. Přenos hmoty
3. Destilace, diskontunuální, expanzní
4. Rektifikace, rovnováha, periodická rektifikace, kontinuální rektifikace
5. Typy rektifikačních procesů
6. Absorbce, rovnováha, výpočty absopčních zařízení
7. Typy kolonových aparátů pro rektifikaci a absorpci a jejich návrh
8. Účinnost kolonových a náplňových zařízení
9. Extrakce, typy extrakce, rovnováhy při kapalinové extrakci, extrakce z tuhé faze, mytí, superkritická extrakce
10. Výpočty a typy extrakčních zařízení
11. Adsorpce, adsorpční izotermy, fyzikální adsorpce a chemisorpce,přenos hnoty
12. Výpočty a typy adsorpčních zařízení
13. Membránové operace, principy dělení, výpočty, moduly a membránové jednotky, aplikace
14. Krystalizace a krystalizátory, rovnováha, výpočty, návrh a výběr kristalizátoru
Osnova cvičení
1. Základní vztahy a veličiny v přenosu hmoty, fázové rovnováhy, molekulární difúze, konvektivní přenos hmoty.
2. Výpočet absorpční kolony, diferenciální bilance, stanovení výšky kolony.
3. Jednoduchá kontinuální destilace binární směsi.
4. Rektifikační destilace, výpočet počtu pater destilační kolony.
5. Extrakce, výpočet jednostupňového extrakčního zařízení, vícestupňová extrakce.
6. Adsorpční kolona - rovnováha, návrh velikosti zařízení.
7. Membránové procesy, výpočet hustoty toku membránou.
Podrobněji viz stránky předmětu na www.cvut.cz- U12118. Výpočty převážne v MAPLu.
Literatura
Ditl: Difúzně separační pochody, skripta ČVUT a v nich doporučená literatura
Požadavky
Klíčová slova
Jednotkové operace, difúzně separační pochody
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)