česky  čs
english  en
Tepelné procesy (2181702)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie a konstrukce výměníků tepla. Rekuperátory a regenerátory. Rotační a tenkovrstvé výměníky tepla. Zanášení a čistění teplosměnných ploch. Odpařování a konstrukce odpařovacích aparátů. Jedno a vícestupňové odpařovací stanice. Protiproudé, souproudé a smíšené uspořádání látkových proudů. Sušení a sušící aparáty. Látkové a energetické bilance sušícího procesu. Kontaktní, konvektivní a rozprašovací sušení. Sušení v jedno a vícestupňových aparátech. Zvláštní případy sušících procesů - sublimační sušení a lyofilizace.
Osnova
1. Výměníky tepla - klasifikace, konstrukční uspořádání (Rekuperátory a regenerátory. kotlové, deskové a spirálové výměníky tepla).
2. Rotační a tenkovrstvé výměníky tepla. Intenzifikace přenosu tepla. Zanášení a čistění teplosměnných ploch.
3. Standardy TEMA a ALPEMA.
4. Teorie výměníků tepla. Návrhový a kontrolní výpočet. Odhady součinitele prostupu tepla.
5. Odpařování a konstrukce odpařovacích aparátů.
6. Jedno a vícestupňové odpařovací stanice. Termokomprese a mechanická komprese. Protiproudé, souproudé a smíšené uspořádání látkových proudů.
7. Sušení a sušící aparáty. Látkové a energetické bilance sušícího procesu.
8. Kontaktní, konvektivní a rozprašovací sušení. Sušení v jedno a vícestupňových aparátech. Zvláštní případy sušících procesů - sublimační sušení a lyofilizace.
9. Elektrický ohřev (přímý ohmický a mikrovlnný ohřev)
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)