česky  čs
english  en
Zařízení a technologie zpracování plastů a silikátů (2181706)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:ZTZPSchválen:11.02.2021
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Doprava, směšování a sdílení tepla pro viskózní kapaliny a pasty. Zpracovatelské operace a zařízení. Provedení, principy činnosti a návrhové výpočty klíčových zařízení pro zpracování plastů a silikátů.
Vyučující
Ing. Jiří Moravec Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jan Skočilas Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jiří Moravec Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jan Skočilas Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jiří Moravec Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jan Skočilas Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod. Obecný přehled technologií pro zpracování plastů a silikátů.
2. Tokové a termofyzikální vlastnosti plastů a silikátů v různé fázi jejich zpracování.
3. Vstřikování – úvod, vstřikovací stroje, formy, vstřikování termoplastů, reaktoplastů, elastomerů.
4. Vyfukování – úvod, výroba fólii, vytlačování a vstřikování folií do forem, formy, vyfukovací trysky.
5. Zvlákňování – úvod, technologie výroby průmyslových vláken, elektro-spinning, trysky, zvlákňování z taveniny, suché a mokré zvlákňování.
6. Výroba pěnových materiálů – úvod, polystyrenové, polyolefinové, polyuretanové, silikonové pěny.
7. Zpracování elastomerů – úvod, příprava suroviny a míchání, stroje a zařízení pro zpracování elastomerů.
8. Proudění mocninových kapalin štěrbinou. Čerpání a čerpadla pro viskózní kapaliny a pasty.
9. Šroubové čerpadlo – rychlostní profil, diferenciální výkonnostní a příkonová charakteristika.
10. Šroubové čerpadlo – integrální izotermní a adiabatická výkonnostní charakteristika.
11. Diferenciální a integrální izotermní a adiabatická charakteristika vytlačovací hlavy. Pracovní bod.
12. Šroubový dopravník. Směšování – distribuční funkce pro směšovače. Směšovací zařízení.
13. Konvektivní sdílení tepla v mocninových kapalinách. Tavení.
Literatura
RAO, Natti S. a Nick R. SCHOTT. Understanding plastics engineering calculations. Cincinnati, Ohio: Hanser Publications, 2012.
CHANDA, Manas a Salil K. ROY. Plastics technology handbook. 4th ed. Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2007. Plastics engineering (CRC Press), 72.
OSSWALD, Tim A. International plastics handbook: the resource for plastics engineers. [1st ed.]. Cincinnati: Hanser, 2006.
TADMOR Z., GOGOS C.: Principles of polymer processing. J.Wiley 2006.
DUCHÁČEK V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)