Diplomový seminář (2182042)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:9Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
V návaznosti na zadání rámcového tématu diplomové práce provádí student pod vedením učitele rešerši dané problematiky, návrh variant řešení, orientační výpočty (energetické a látkové bilance a pod.), v případě experimentálních prací návrhy, resp. úpravy experimentálních stanic.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.6.2024, 5:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)