česky  čs
english  en
Diplomový projekt (2183000)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:DPROSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+16C
Semestr:Kredity:16
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Diplomový projekt je závěrečná samostatná činnost studenta při řešení a zpracování diplomové práce. Projekt prověřuje schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v problému, práce s technickými materiály a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů.
Osnova
Literatura
Určí dle tématu diplomové práce vedoucí diplomového projektu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)