česky  čs
english  en
Projekt III. (2183013)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:*Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je aplikace teoretických poznatků při projektování složitějšího inženýrského díla z oblasti chemického, potravinářského a zpracovatelského průmyslu, např.:
- projektování nových systémů chemického, potravinářského a zpracovatelského průmyslu,
- návrh pokročilých zařízení a technologických celků pro klasickou i decentralizovanou energetiku s důrazem na
zlepšování jejich parametrů a využití obnovitelných a alternativních zdrojů
- optimalizace stávajících systémů z hlediska intenzifikace přenosových jevů, zvýšení produktivity, regenerace tepla, snížení energetické náročnosti, minimalizace tvorby odpadů a ekologických dopadů atp.
- návrhu a optimalizaci konstrukčního uspořádání zařízení a aparátů pro nové systémy s důrazem na využití moderních
trendů VaV
- experimentální a CFD analýze procesů ve strojích a zařízeních s cílem optimalizace přenosových jevů z hlediska
energetické náročnosti a doby zpracování včetně definování vhodných scale-up parametrů.

Zadávané téma může být směřováno k budoucímu tématu diplomové práce.
Osnova
Literatura
dle doporučení vedoucího projektu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)