česky  čs
english  en
Pokrokové procesy využití energií (2183014)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty populární a průřezovou formou s problematikou tří studijních oborů na fakultě strojní. Na zajištění a náplni předmětu se rovnou měrou podílejí ústavy zajišťující obory Technika prostředí (U12116), Energetika (U12115) a Procesní technika (U12118).
Část Technika prostředí představuje seznámení studentů s návrhem, realizací a řízením zařízení ovlivňující vnitřní prostředí budov, tj. vytápěcích, větracích, klimatizačních a chladicích zařízení, alternativních zdrojů energií, odlučovacích zařízení a zařízení na ochranu proti hluku a vibracím.
V části Energetika mají posluchači možnost prostřednictvím kombinace exkurze a tematických seminářů poznat problematiku racionální přípravy tepla a elektřiny z klasických i obnovitelných zdrojů energie a spektrum potřeb a aplikací těchto forem energie v průmyslovém i soukromém sektoru.
V části Procesní technika budou prezentovány základní typů strojů, aparátů a zařízení používaných v potravinářském, spotřebním a chemickém průmyslu, farmacii a zařízeních pro biotechnologie a ekologii (spalovny, čištění odpadních vod a plynů). Jejich zapojení a uspořádání bude prezentováno na vybraných výrobních linkách pro vybrané základní technologie.
Detailnější informace o konkrétně zvolených zajímavých dílčích problémech v jednotlivých oborech studenti následně získají při zpracování stručné konzultované seminární práce.

Osnova
Osnova cvičení
1. Společný úvod k probírané problematice a oborovému studiu
2. Informace a výklad problematiky energetiky ve vazbě na exkurzi
3. Exkurze - oblast energetiky (EC Kladno, ZEVO)
4. Informace a výklad problematiky techniky prostředí ve vazbě na exkurzi
5. Exkurze - oblast techniky prostředí (NTK)
6. Informace a výklad problematiky procesní techniky ve vazbě na exkurzi
7. Exkurze ? oblast procesní techniky (Staropramen, Lovochemie)
8. Podrobnější výklad problematiky energetiky ve vazbě na exkurzi
9. Podrobnější výklad problematiky techniky prostředí ve vazbě na exkurzi
10. Podrobnější výklad problematiky procesní techniky ve vazbě na exkurzi
11. Prezentace seminárních prací
12. Prezentace seminárních prací
13. Prezentace seminárních prací
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)