česky  čs
english  en
Konstrukce karosérií a rámů (2211045)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Varianty karosérií, základy složení karosérie, konstrukční skupiny karosérie, komponenty a příslušenství., projekce a legislativa, metodika projektování karosérie, úvodní pevnostní návrh (kontrola) karosérie
Vyučující
Ing. Michal Vašíček Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Michal Vašíček Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Michal Vašíček Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Obecné poznámky a základní pojmy, vztahy projekt, konstrukce, design, technologie. Povrchy z geometrického pohledu a technologie jejich dosažení. Podrobná ukázka realizovaného projektu
2. Technologie. Základní technologické koncepce karosérií ve vztahu k sériovosti. Materiály pro stavbu karosérií.
3. Skladba-I. Obvyklé typy karosérií. Základní druhy karosérií. Skladba typických svařovaných karosérií osobních vozů a dodávek. Budky nákladních vozidel. Karosérie autobusů
4. Skladba-II , koroze: Okna, zasklívání, stěrače. Světla a stěrače světel. Těsnění, zámky, panty, vzpěry. Koroze základní mechanismy koroze, konstrukční opatření proti korozi.
5. Připomenutí základních pojmů aerodynamiky vozidel: Laminární a turbulentní obtékání. Odpory a vztlaky. Aerodynamický hluk a ostřik. Vnitřní aerodynamika karoserie,vstupy a výstupy vzduchu, chlazení brzd, aerodynamika rychlých vozidel.
6. Metodika projektu karoserie I : Metodiky projektu obecně. Pracoviště řidiče. Předpisy, figuríny a jejich usazení, stanovení seřizovací dráhy sedadla. návrh pedálů bokorysný a půdorysný,
7.Metodika projektu karoserie II :umístění sloupku volantu (nákladní). obálka řidiče, prostor pro řazení, šířka v loktech. Konstrukce ploch výhledu, umístění volantu, sedadlo řidiče,
8. Metodika projektu karoserie III: návrh předního skla, konstrukce stěračů, umístění spodního rámu čelního skla, konstrukce A-sloupku, Předběžné dimenzováni A sloupku. Kontrola jednookých výhledů,umístění zpětných zrcátek a kontrola výhledů zpětnými zrcátky, návrh B - sloupku, plochy operačních dosahů, výhledy na přístroje dokončení projektu, diskuse k metodice (nestandardní figury, hotové package)
9. Pevnostní návrh karosérie I: Oblasti výpočtů: statika, dynamika, životnost, tuhosti, vlastní frekvence, základní zátěžné stavy nosných částí vozidel, výpočty MKP, skořepinový a nosníkový model.
10. Pevnostní návrh karoserie II: Prutový a nosníkový prvek. Nahrazení skořepinové konstrukce nosníkovým modelem, Způsoby výpočtu a omezení náhradního modelu, přesnost náhrady.
11. Pevnostní návrh karoserie III: Detaily náhrady skořepin, náhrada nosných profilů, náhrada tvarovaných plechů, náhrada smykových polí. zátěžné stavy pro statické výpočty, dimenzování s ohledem na statické výpočty, návrh průřezů nosných prvků
12: Rámy vozidel: žebřinové rámy pro osobní a nákladní vozidla, specifika návrhu, výpočtu a zkoušek. Příhradové rámy (s dveřmi, bez), specifika návrhu. Známá (typická) řešení příhradových rámů. Skořepinové konstrukce (plechové, páteřové, sendviče, dřevo, kompozity)
13. Zvláštnosti v předpisech a konstrukcích autobusů, moderní plastové technologie.
Aplikace I. Ilustrace přednášené metodiky projektování na ukázkovém příkladu
14. Aplikace II. Ilustrace přednášené metodiky projektování na ukázkovém příkladu.
Literatura
Apetaur, Hanke, Kejval, Rost, Karosérie Vydavatelství ČVUT 1985
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211045_KKR .
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)