Spalovací motory (2211050)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:4P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Principy činnosti spalovacích motorů a jejich subsystémů v souvislosti s poznatky z termodynamiky a mechaniky. Konfrontace reálného stroje s idealizací a simulací i experimenty. Popis hoření, výměny náplně válce, přeplňování a hlavních konstrukčních uzlů.
Vyučující
Ing. Libor Červenka Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Vít Doleček Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Letní 2021/2022
Osnova
Princip práce spalovacích motorů. Dělení SM podle tvorby směsi a přívodu tepla. Elektrochemické zdroje - palivové články. Zákony zachování otevřené termodynamické soustavy. 2. věta, entropie, T-s diagram. Charakteristiky hnacího tepelného stroje a zátěže, stabilita. Tepelné oběhy spalovacích motorů, jejich idealizace a simulace. Stirlingův motor. Výměna náplně válce 4 dobé motory a 2dobé motory. Oběhy spalovacích turbin. Přeplňované motory. Motorová paliva, uhlovodíky a jejich deriváty. Termochemie a fyzikální chemie spalování. Deflagrační, difusní a detonační plamen. Tvorba škodlivin při hoření, jejich měření, odstraňování a zákonná omezení. Diabatická komprese a expanze reálné náplně válce, přestup tepla. Výměna náplně válce. Součinitelé výměny náplně. Regulace momentu motoru. Účinnost a měrná objemová práce (střední tlak) reálných oběhů. Tvorba směsi. Prostředky realizace oběhu motorů s vnějším tvořením směsi. Vstřikovací zařízení zážehových motorů. Zapalovací systémy. Spalovací prostory. Vstřikovací zařízení vznětových motorů a vnitřní tvoření směsi. Spalovací prostory vznětových motorů. Současná řešení variabilních integrovaných systémů spalování. Realizace výměny náplně válce 4dobých a 2dobých motorů. Šoupátkové a ventilové rozvody, časování, variabilní systémy. Energetická ("tepelná") bilance, systém chlazení. Mechanické přeplňování. Spalovací turbiny a turbodmychadla - princip a spolupráce s pístovým motorem. Výkonová rovnováha turbodmychadla. Regulace plnicího tlaku. Optimalizace oběhu přeplňovaného motoru. Mazání spalovacích motorů, mazací oleje. Hluk motorů. Charakteristiky spalovacích motorů - analýza. Stanovení hlavních rozměrů motorů, zákony podobnosti, mechanická a tepelná namáhání. Směrnice pro konstrukci.
Literatura
Macek, J.: Spalovací motory I. ČVUT v Praze 2007, 260 s., 212 obr., ISBN 978-80-01-03618-1
Macek, J. - Mikulec, A.: Přednášky 1 - 14.PPT. Knihovna presentací 12 120. 200 MB
Macek, J.: OBEH.XLS. Knihovna programů 12 120 a 12 241, 1 MB.
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211050_SM .
Klíčová slova
Spalovací motor, spalovací turbina, termodynamika, pracovní oběh, nevratná změna, výměna náplně válce, přestup tepla, teplotní a mechanická napětí, klikový mechanismus, ventil, šoupátko, svíčka, vstřik paliva, karburátor, difusní plamen, deflagrační plamen, škodliviny, katalyzátory, píst, charakteristika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 24.7.2024, 17:19 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)