Převodová ústrojí motorových vozidel II. (2211132)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět shrnuje návrh, konstrukci a základní výpočty agregátů samočinných převodových ústrojí
1 - Hydrodynamické převody
2 - Jednoduchá planetová soukolí (JPS) - úvod, grafická metoda
3 - JPS - kinematika, momenty, účinnost
4 - JSP - Výpočet převodovky Jatco 40
5 - Složená planetová soukolí (SPS) - grafická a analytická metoda
6 - SPS - maticová metoda
7 - SPS - ukázkový výpočety, smontovatelnost
8 - Planetové převodovky - výpočet základních částí
9 - Variátory
10 - Diferenciální variátory, IVT
11 - Diferenciály, chování v zatáčce, vlastní účinnost
12 - Diferenciály s více stupni volnosti
13 - Hydrostatické převody
14 - Převody hybridních vozidel
Vyučující
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Letní 2023/2024
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Letní 2022/2023
Ing. Josef Morkus CSc.
Letní 2022/2023
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Letní 2021/2022
Ing. Josef Morkus CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
1 - Hydrodynamické převody
2 - Jednoduchá planetová soukolí (JPS) - úvod, grafická metoda
3 - JPS - kinematika, momenty, účinnost
4 - JSP - Výpočet převodovky Jatco 40
5 - Složená planetová soukolí (SPS) - grafická a analytická metoda
6 - SPS - maticová metoda
7 - SPS - ukázkový výpočety, smontovatelnost
8 - Planetové převodovky - výpočet základních částí
9 - Variátory
10 - Diferenciální variátory, IVT
11 - Diferenciály, chování v zatáčce, vlastní účinnost
12 - Diferenciály s více stupni volnosti
13 - Hydrostatické převody
14 - Převody hybridních vozidel
Osnova cvičení
1 - Výpočet hydrodynamického měniče
2 - Výpočet kinematiky JPS¨
3 - Výpočet energetických poměrů JPS
4 - Výpočet kinematiky SPS
5 - Výpočet energetických poměrů SPS analyticky
6 - Výpočet energetický poměrů SPS maticově
7 - Výpočet smontovatelnosti
8 - Planetové převodovky - výpočet základních částí
9 - Návrh variogramu
10 - Diferenciální variátory, IVT
11 - Diferenciály, chování v zatáčce, vlastní účinnost
12 - Diferenciály s více stupni volnosti
13 - Hydrostatické převody
Literatura
- Svoboda J.: Hydraulické převody pro vozidla, vydavatelství ČVUT, 2004; ISBN 80-01-03006-7
- Svoboda J., Achtenová G., Mechanické a hydraulické převody vozidel. Sbírka příkladů. ČVUT 2008. ISBN 978-80-01-04117-8
- Kopáček J.: Mechanické a hydraulické převody. Hydraulické převody. Edice VŠB Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-413-X
- Wolf M.: Hydraulické spojky a měniče. SNTL Praha, 1965.
- Kirchner E.: Leistungsübertragung in Fahrzeuggetrieben. Springer Verlag, 2007. ISBN 978-3-540-35288-4
- Lechner G., Naunheimer H.: Automotive Transmissions. Springer Verlag, 1999.

Achtenová G. Planetary Gear Sets in Automotive Transmissions- ČVUT 2011. ISBN 978-80-01-04795-8

Achtenová G.: Převodná ústrojí. Diferenciály a děliče momentu. Vydavatelství ČVUT 2011. ISBN 978-80-01-04855-9
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211132_PUM2 .
Klíčová slova
Samočinné převodovky, planetové mechanismy, hydrodynamické převody, hydrostatické převody, variátory
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.7.2024, 11:01 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)