Zkoušení vozidel e jejich částí (2211133)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Popis technologií a algoritmů pro experimentální činnost v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů
Vyučující
Ing. Marcel Škarohlíd Ph.D.
Letní 2017/2018
prof. Ing. Michal Takáts CSc.
Letní 2017/2018
Osnova
Charakteristiky motorů a vozidel
Měření spotřeby kapalného paliva
Měření rychlosti vozidla
Akcelerační, dojezdová a brzdová zkouška
Vozidlový dynamometr
Zkoušení symetrie účinku brzdového účinku
Zkoušení komponent převodového ústrojí
Měření průtoku stlačitelného média
Snímání a vyhodnocování průběhu rychle proměnlivých tlaků
Složení spalin spalovacích motorů
Environmentální dopady provozu spalovacích motorů
Analyzátory spalin
Legislativní ošetření problematiky emise škodlivin
Automatizovaný sběr dat
Osnova cvičení
Cvičení probíhají v laboratořích spalovacích motorů a automobilů v rámci předmětu Projekt 4 (2212114). Náplň umožňuje praktické procvičení znalostí, získaných na přednáškách a seznámení se s experimentálními přístupy k problematice obecně za reálných podmínek. Konkrétní konfigurace měřených objektů a měřící technicky se přizpůsobuje aktuální situaci v laboratořích.
Literatura
Takáts, M.: Měření emisí spalovacích motorů, Vydavatelství ČVUT 1997
Požadavky
Základní znalosti, týkající se měřených objektů. Základní znalosti z přírodních věd (fyzika, chemie, mechanika, termodynamika) v rozsahu absolvovaných předmětů. Elementární znalosti elektrotechniky a počítačové techniky.
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211057 .
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.1.2020, 15:15 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)