česky  čs
english  en
Přeplňování a chlazení (spalovací turbíny) (2211160)
Departments:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Řešení termodynamiky a aerodynamiky lopatkových strojů a přeplňovaných pístových motorů. Teorie a provedení chladicích systémů motorů
Teacher's
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Zimní 2017/2018
Structure
Základní zákony pro popis proudění kontinua. Zákony zachování hmoty, energie a momentu hybnosti, uzavírací vztahy, Eulerův přístup, 1-D dynamika plynů. 2. věta termodynamiky, nevratné změny a disipace mechanické energie. Mezní vrstva. Subsonické a transsonické proudění, rázové vlny. Termodynamika lopatkových strojů, podmínka chodu spalovací turbiny, účinnosti. Uspořádání spalovacích turbin a přeplňovaných/sdružených motorů. Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů: průtok lopatkovou mříží, kanálová, křídlová a mřížová teorie, věta Kutty - Žukovského. Průtok mezikruhovou mezerou. Hrdla strojů. Podmínky radiální rov?nováhy při axiálním průtoku s tečnou rychlostí. Axiální turbina. Radiální odstředivý kompresor. Radiální dostředivá turbina. Chladicí ventilátory. Kondukce tepla - Fouriérův zákon - vedení v žebru. Konvekce - bilance energie a kriteriální vztahy. Radiace. Konvekce ve výměnících tepla. Typy výměníků a teplosměnné elementy. Konvekce tepla na straně chladicího a pracovního media v motoru, požadavky na chlazení. Řešení systémů s výměníky tepla pro chlazení SM. Nestacionární jednorozměrné vedení tepla, Fourierova rovnice.
Structure of tutorial
Literarture
MACEK, J. - KLIMENT, V.: Spalovací turbiny, turbodmychadla a ventilátory. Skriptum ČVUT FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 a 2000, 206 s.
MACEK, J.: 0-D model pracovního oběhu přeplňovaného vznětového nebo zážehového motoru OBEH v. 90.04. ČVUT FS, knihovna programů K221, 1995-2006, 800 kB
MACEK, J.: Algebraický model přeplňování TURBO*.XLS. ČVUT FS, knihovna programů K221, 1997-2006, 7 MB
Requirements
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211160_PCH .
Keywords
Spalovací turbina, turbodmychadlo, přeplňování, termodynamika, aerodynamika, lopatková mříž, chladič, přestup tepla.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)